در فارس‌نت مشارکت کنید

شما می توانید از طریق مرورگر فارس‌نت کلمات و اصلاحات مورد نظر خود را به تیم توسعه فارس‌نت پیشنهاد نمایید.

مشارکت کنید »

از فارس‌نت استفاده کنید

شما می توانید از طریق ثبت نام در سایت فارس‌نت آخرین نسخه های آزادرسانی شده از فارس‌نت را دریافت و در پروژه مورد نظرتان استفاده نمایید.

ثبت نام کنید »

در فارس‌نت جستجو کنید

شما می توانید از طریق مرورگر فارس‌نت کلمات و عبارات خود را در آخرین نسخه پایگاه داده فارس‌نت جستجو نمایید.

جستجو کنید »

به وب سرویس فارس‌نت متصل شوید

شما می توانید از طریق وب سرویس فارس‌نت به آخرین داده های شبکه واژگانی فارس‌نت در هر کجا دسترسی پیدا کنید.

جزییات بیشتر »

NET.

از API تحت NET. فارس‌نت استفاده کنید

شما می توانید از طریق API تحت NET. به داده های شبکه واژگانی فارس‌نت در هر برنامه ویندوزی دسترسی پیدا کنید.

جزییات بیشتر »

از API تحت JAVA. فارس‌نت استفاده کنید

شما می توانید از طریق API تحت JAVA به داده های شبکه واژگانی فارس‌نت در هر برنامه مبتنی بر JAVA دسترسی پیدا کنید.

جزییات بیشتر »